Käyttölupahakemus

FI

Tällä lomakkeella pyydetään tutkittavaksi arkeologisia esinekokoelmia, tietosuojasyistä tai aineiston huonokuntoisuuden vuoksi käytöltään rajoitettuja kuva- tai arkistoaineistoja ja julkaisuja.

Huom! Arkeologisten kokoelmien ja Kuvakokoelmien (Sturenkadun toimipiste) asiakaspalvelu on suljettu 30.6.2023 alkaen muuton takia. Arkiston asiakaspalvelu jatkuu toistaiseksi normaalisti.

Hakijan tiedot

Aineiston tiedot

Haen käyttölupaa aikavälille:

Saapumisaika tarvitaan, jotta henkilökuntaa on paikalla opastamassa oikeaan kellonaikaan ensimmäisenä vierailupäivänä.

Aineisto tilataan *
Voit laittaa rastin useampaan kenttään
Käyttötarkoitus *
Tarkista kenttä!

Mm. opinnäytetyön aihe, oppiaine ja oppilaitos

Tutkittava aineisto (Valinnainen)
Tarkista kenttä!

Esim. arkeologiset esinekokoelmat, historian kuvakokoelma

Tarvittaessa esim. KM-numerolistan voi toimittaa erillisenä liitteenä.

Esim. julkaisuvuosi

Jos sijainti on tiedossa

Kuvaile aihe mahdollisimman tarkasti ja selkeästi.

Sitoumus *

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi. Sitoudun noudattamaan Arkisto- ja tietopalvelut-osaston käyttösääntöjä ja aineistokohtaisia ohjeita, tekijänoikeus- ja tietosuojalakia sekä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Käytän aineistoja vain siihen tarkoitukseen, johon käyttölupa on myönnetty. En luovuta kappaleita eteenpäin. Huolehdin asiakirjojen asianmukaisesta säilyttämisestä ja hävittämisestä. Asiakirjaa ei saa käyttää sen henkilön vahingoksi tai halventamiseksi, jota asiakirja koskee, tai hänen läheisensä vahingoksi tai halventamiseksi taikka sellaisten muiden etujen loukkaamiseksi, joiden suojaksi salassapitovelvollisuus on säädetty. Sitoudun tätä noudattamaan ja olen tietoinen siitä, että salassapitovelvollisuuden rikkominen on rangaistavaa.

Tarkista kenttä!

Separator

Aineiston luovutus- ja palautustiedot

Aineisto toimitettu (Valinnainen)
Tarkista kenttä!
2022.04.21
2022.04.27
2022.06.05
2022.07.01
2022.07.02
2022.07.03
2022.07.04
2022.07.05
2022.07.06
2022.07.07
2022.07.08
2022.07.09
2022.07.10
2022.07.12
2022.07.11
2022.07.13
2022.07.14
2022.07.15
2022.07.16
2022.07.17
2022.07.18
2022.07.19
2022.07.20
2022.07.21
2022.07.22
2022.07.23
2022.07.24
2022.07.25
2022.07.26
2022.07.27
2022.07.28
2022.07.29
2022.07.30
2022.07.31
2022.12.27
2022.12.28
2022.12.29
2023.01.03
2023.01.04
2023.01.05
2023.07.01
2023.07.02
2023.07.03
2023.07.04
2023.07.05
2023.07.06
2023.07.07
2023.07.08
2023.07.09
2023.07.10
2023.07.11
2023.07.12
2023.07.13
2023.07.14
2023.07.15
2023.07.16
2023.07.17
2023.07.18
2023.07.19
2023.07.20
2023.07.21
2023.07.22
2023.07.23
2023.07.24
2023.07.25
2023.07.26
2023.07.27
2023.07.28
2023.07.29
2023.07.30
2023.07.31
2023.12.26
2023.12.27
2023.12.28
2024.01.02
2024.01.03
2024.01.04
2024.01.05
2024.09.05
2024.06.19
2024.06.20
2024.07.01
2024.07.02
2024.07.03
2024.07.04
2024.07.05
2024.07.06
2024.07.07
2024.07.08
2024.07.09
2024.07.10
2024.07.11
2024.07.12
2024.07.13
2024.07.14
2024.07.15
2024.07.16
2024.07.17
2024.07.18
2024.07.19
2024.07.20
2024.07.21
2024.07.22
2024.07.23
2024.07.24
2024.07.25
2024.07.26
2024.07.27
2024.07.28
2024.07.29
2024.07.30
2024.07.31
2024.08.21
2025.07.01
2025.07.02
2025.07.03
2025.07.04
2025.07.05
2025.07.06
2025.07.07
2025.07.08
2025.07.09
2025.07.10
2025.07.11
2025.07.12
2025.07.13
2025.07.14
2025.07.15
2025.07.16
2025.07.17
2025.07.18
2025.07.19
2025.07.20
2025.07.21
2025.07.22
2025.07.23
2025.07.24
2025.07.25
2025.07.26
2025.07.27
2025.07.28
2025.07.29
2025.07.30
2025.07.31
2026.07.01
2026.07.02
2026.07.03
2026.07.04
2026.07.05
2026.07.06
2026.07.07
2026.07.08
2026.07.09
2026.07.10
2026.07.11
2026.07.12
2026.07.13
2026.07.14
2026.07.15
2026.07.16
2026.07.17
2026.07.18
2026.07.19
2026.07.20
2026.07.21
2026.07.22
2026.07.23
2026.07.24
2026.07.25
2026.07.26
2026.07.27
2026.07.28
2026.07.29
2026.07.30
2026.07.31
2027.07.01
2027.07.02
2027.07.03
2027.07.04
2027.07.05
2027.07.06
2027.07.07
2027.07.08
2027.07.09
2027.07.10
2027.07.11
2027.07.12
2027.07.13
2027.07.14
2027.07.15
2027.07.16
2027.07.17
2027.07.18
2027.07.19
2027.07.20
2027.07.21
2027.07.22
2027.07.23
2027.07.24
2027.07.25
2027.07.26
2027.07.27
2027.07.28
2027.07.29
2027.07.30
2027.07.31
2023.07.01
2023.07.02
2023.07.03
2023.07.04
2023.07.05
2023.07.06
2023.07.07
2023.07.08
2023.07.09
2023.07.10
2023.07.11
2023.07.12
2023.07.13
2023.07.14
2023.07.15
2023.07.16
2023.07.17
2023.07.18
2023.07.19
2023.07.20
2023.07.21
2023.07.22
2023.07.23
2023.07.24
2023.07.25
2023.07.26
2023.07.27
2023.07.28
2023.07.29
2023.07.30
2023.07.31
2023.08.01
2023.08.02
2023.08.05
2023.08.06
2023.08.07
2023.08.08
2023.08.09
2023.08.12
2023.08.13
2023.08.14
2023.08.15
2023.08.16
2023.08.19
2023.08.20
2023.08.21
2023.08.22
2023.08.23
2023.08.26
2023.08.27
2023.08.28
2023.08.29
2023.08.30
2023.09.02
2023.09.03
2023.09.04
2023.09.05
2023.09.06
2023.09.09
2023.09.10
2023.09.11
2023.09.12
2023.09.13
2023.09.16
2023.09.17
2023.09.18
2023.09.19
2023.09.20
2023.09.23
2023.09.24
2023.09.25
2023.09.26
2023.09.27
2023.09.30
2023.12.28
2023.12.29
2024.01.04
2024.01.05
2024.03.29
2024.05.09
2024.07.01
2024.07.02
2024.07.03
2024.07.04
2024.07.05
2024.07.06
2024.07.07
2024.07.08
2024.07.09
2024.07.10
2024.07.11
2024.07.12
2024.07.13
2024.07.14
2024.07.15
2024.07.16
2024.07.17
2024.07.18
2024.07.19
2024.07.20
2024.07.21
2024.07.22
2024.07.23
2024.07.24
2024.07.25
2024.07.26
2024.07.27
2024.07.28
2024.07.29
2024.07.30
2024.07.31
2024.12.06
2024.12.26
2024.12.27
2025.01.02
2025.01.03