Ansökan om tillstånd

SV

Med den här blanketten ansöker du om att få undersöka arkeologiska föremålssamlingar, bild- eller arkivmaterial och publikationer vars användning är begränsad på grund av dataskyddsskäl eller dåligt skick.

Notera! Bildsamlingarnas och Arkeologiska samlingarnas kundtjänst (Sturegatan 2a) är stängda från och med den 30 juni 2023 på grund av flytt av samlingarna. Arkivets kundtjänst fortsätter som vanligt.

Uppgifter om den sökande

Uppgifter om materialet

Jag ansöker om tillstånd för perioden:
Materialet beställs *
Du kan kryssa i flera fält
Användningssyfte *
Ogiltig respons!

Bl.a. examensarbetets ämne, läroämne och läroanstalt

Material som ska undersökas (Frivillig)
Ogiltig respons!

Till exempel arkeologiska föremålssamlingar, historisk bildsamling

Vid behov kan t.ex. KM-nummerlistan lämnas in som en separat bilaga.

T.ex. utgivningsår

Om placeringen är känd

Beskriv ämnet så noggrant och tydligt som möjligt.

Försäkran *

Jag försäkrar att de uppgifter jag uppgett är korrekta. Jag förbinder mig att följa de regler för användning och materialspecifika anvisningar som getts av avdelningen Arkiv- och informationstjänster, upphovsrätts- och dataskyddslagstiftningen samt EU:s allmänna dataskyddsförordning. Dokument får inte användas på ett sätt som skadar eller skändar den person som dokumentet gäller eller en närstående till denna person, eller för att kränka andra sådana intressen som skyddas av sekretess. Jag förbinder mig att följa detta och är medveten om att brott mot sekretessen är straffbart.

Ogiltig respons!

Separator

Uppgifter om utlåning och hantering av material

Materialet levererat (Frivillig)
Ogiltig respons!
2022.04.21
2022.04.27
2022.06.05
2022.07.01
2022.07.02
2022.07.03
2022.07.04
2022.07.05
2022.07.06
2022.07.07
2022.07.08
2022.07.09
2022.07.10
2022.07.12
2022.07.11
2022.07.13
2022.07.14
2022.07.15
2022.07.16
2022.07.17
2022.07.18
2022.07.19
2022.07.20
2022.07.21
2022.07.22
2022.07.23
2022.07.24
2022.07.25
2022.07.26
2022.07.27
2022.07.28
2022.07.29
2022.07.30
2022.07.31
2022.12.27
2022.12.28
2022.12.29
2023.01.03
2023.01.04
2023.01.05
2023.07.01
2023.07.02
2023.07.03
2023.07.04
2023.07.05
2023.07.06
2023.07.07
2023.07.08
2023.07.09
2023.07.10
2023.07.11
2023.07.12
2023.07.13
2023.07.14
2023.07.15
2023.07.16
2023.07.17
2023.07.18
2023.07.19
2023.07.20
2023.07.21
2023.07.22
2023.07.23
2023.07.24
2023.07.25
2023.07.26
2023.07.27
2023.07.28
2023.07.29
2023.07.30
2023.07.31
2023.12.26
2023.12.27
2023.12.28
2024.01.02
2024.01.03
2024.01.04
2024.01.05
2024.09.05
2024.07.01
2024.07.02
2024.07.03
2024.07.04
2024.07.05
2024.07.06
2024.07.07
2024.07.08
2024.07.09
2024.07.10
2024.07.11
2024.07.12
2024.07.13
2024.07.14
2024.07.15
2024.07.16
2024.07.17
2024.07.18
2024.07.19
2024.07.20
2024.07.21
2024.07.22
2024.07.23
2024.07.24
2024.07.25
2024.07.26
2024.07.27
2024.07.28
2024.07.29
2024.07.30
2024.07.31
2025.07.01
2025.07.02
2025.07.03
2025.07.04
2025.07.05
2025.07.06
2025.07.07
2025.07.08
2025.07.09
2025.07.10
2025.07.11
2025.07.12
2025.07.13
2025.07.14
2025.07.15
2025.07.16
2025.07.17
2025.07.18
2025.07.19
2025.07.20
2025.07.21
2025.07.22
2025.07.23
2025.07.24
2025.07.25
2025.07.26
2025.07.27
2025.07.28
2025.07.29
2025.07.30
2025.07.31
2026.07.01
2026.07.02
2026.07.03
2026.07.04
2026.07.05
2026.07.06
2026.07.07
2026.07.08
2026.07.09
2026.07.10
2026.07.11
2026.07.12
2026.07.13
2026.07.14
2026.07.15
2026.07.16
2026.07.17
2026.07.18
2026.07.19
2026.07.20
2026.07.21
2026.07.22
2026.07.23
2026.07.24
2026.07.25
2026.07.26
2026.07.27
2026.07.28
2026.07.29
2026.07.30
2026.07.31
2027.07.01
2027.07.02
2027.07.03
2027.07.04
2027.07.05
2027.07.06
2027.07.07
2027.07.08
2027.07.09
2027.07.10
2027.07.11
2027.07.12
2027.07.13
2027.07.14
2027.07.15
2027.07.16
2027.07.17
2027.07.18
2027.07.19
2027.07.20
2027.07.21
2027.07.22
2027.07.23
2027.07.24
2027.07.25
2027.07.26
2027.07.27
2027.07.28
2027.07.29
2027.07.30
2027.07.31
2023.07.01
2023.07.02
2023.07.03
2023.07.04
2023.07.05
2023.07.06
2023.07.07
2023.07.08
2023.07.09
2023.07.10
2023.07.11
2023.07.12
2023.07.13
2023.07.14
2023.07.15
2023.07.16
2023.07.17
2023.07.18
2023.07.19
2023.07.20
2023.07.21
2023.07.22
2023.07.23
2023.07.24
2023.07.25
2023.07.26
2023.07.27
2023.07.28
2023.07.29
2023.07.30
2023.07.31
2023.08.01
2023.08.02
2023.08.05
2023.08.06
2023.08.07
2023.08.08
2023.08.09
2023.08.12
2023.08.13
2023.08.14
2023.08.15
2023.08.16
2023.08.19
2023.08.20
2023.08.21
2023.08.22
2023.08.23
2023.08.26
2023.08.27
2023.08.28
2023.08.29
2023.08.30
2023.09.02
2023.09.03
2023.09.04
2023.09.05
2023.09.06
2023.09.09
2023.09.10
2023.09.11
2023.09.12
2023.09.13
2023.09.16
2023.09.17
2023.09.18
2023.09.19
2023.09.20
2023.09.23
2023.09.24
2023.09.25
2023.09.26
2023.09.27
2023.09.30
2023.12.28
2023.12.29
2024.01.04
2024.01.05
2024.03.29
2024.05.09
2024.07.01
2024.07.02
2024.07.03
2024.07.04
2024.07.05
2024.07.06
2024.07.07
2024.07.08
2024.07.09
2024.07.10
2024.07.11
2024.07.12
2024.07.13
2024.07.14
2024.07.15
2024.07.16
2024.07.17
2024.07.18
2024.07.19
2024.07.20
2024.07.21
2024.07.22
2024.07.23
2024.07.24
2024.07.25
2024.07.26
2024.07.27
2024.07.28
2024.07.29
2024.07.30
2024.07.31
2024.12.06
2024.12.26
2024.12.27
2025.01.02
2025.01.03