Arkiv beställningsblankett för material

SV

Använd detta blankett för att beställa material till forskarsalen – Du kommer att bli kontaktad om leveranstiden är längre än två veckor eller om materialet inte kan levereras.

Uppgifter om den sökande

Uppgifter om materialet

Obs! Leveranstiden för materialet är två kalenderveckor. Materialet förvaras i forskarsalen i tre dygn.

Materialet beställs *
Du kan kryssa i flera fält
Material som beställs *
Du kan kryssa i flera fält

Huvudserie, serie, privat samling etc., exempelvis Historiska bildsamlingarna eller Journalistiska bildarkivet JOKA.

Beskriv ämnet så detaljerat som möjligt, t.ex. händelse, tidpunkt, plats, person. Om du letar efter bilder av en person, ange personens födelse- och/eller dödsår. Om du känner till identifierande uppgifter om det material du vill ha, fyll i punkterna nedan enligt behov.

T.ex. utgivningsår

Om placeringen är känd

T.ex. publikation där de bilder som söks har publicerats eller där det finns hänvisningar till det material som söks.

Försäkran *

Jag försäkrar att de uppgifter jag uppgett är korrekta. Jag förbinder mig att följa de regler för användning och materialspecifika anvisningar som getts av avdelningen Arkiv- och informationstjänster, upphovsrätts- och dataskyddslagstiftningen samt EU:s allmänna dataskyddsförordning. Dokument får inte användas på ett sätt som skadar eller skändar den person som dokumentet gäller eller en närstående till denna person, eller för att kränka andra sådana intressen som skyddas av sekretess. Jag förbinder mig att följa detta och är medveten om att brott mot sekretessen är straffbart.

Ogiltig respons!

Separator

Uppgifter om utlåning och hantering av material

Ange antingen signum eller antal mappar/arkiveringsenheter/band.

Materialet levererat (Frivillig)
Ogiltig respons!
2022.04.21
2022.04.27
2022.06.05
2022.07.01
2022.07.02
2022.07.03
2022.07.04
2022.07.05
2022.07.06
2022.07.07
2022.07.08
2022.07.09
2022.07.10
2022.07.12
2022.07.11
2022.07.13
2022.07.14
2022.07.15
2022.07.16
2022.07.17
2022.07.18
2022.07.19
2022.07.20
2022.07.21
2022.07.22
2022.07.23
2022.07.24
2022.07.25
2022.07.26
2022.07.27
2022.07.28
2022.07.29
2022.07.30
2022.07.31
2022.12.27
2022.12.28
2022.12.29
2023.01.03
2023.01.04
2023.01.05
2023.07.01
2023.07.02
2023.07.03
2023.07.04
2023.07.05
2023.07.06
2023.07.07
2023.07.08
2023.07.09
2023.07.10
2023.07.11
2023.07.12
2023.07.13
2023.07.14
2023.07.15
2023.07.16
2023.07.17
2023.07.18
2023.07.19
2023.07.20
2023.07.21
2023.07.22
2023.07.23
2023.07.24
2023.07.25
2023.07.26
2023.07.27
2023.07.28
2023.07.29
2023.07.30
2023.07.31
2023.12.26
2023.12.27
2023.12.28
2024.01.02
2024.01.03
2024.01.04
2024.01.05
2024.09.05
2024.06.19
2024.06.20
2024.07.01
2024.07.02
2024.07.03
2024.07.04
2024.07.05
2024.07.06
2024.07.07
2024.07.08
2024.07.09
2024.07.10
2024.07.11
2024.07.12
2024.07.13
2024.07.14
2024.07.15
2024.07.16
2024.07.17
2024.07.18
2024.07.19
2024.07.20
2024.07.21
2024.07.22
2024.07.23
2024.07.24
2024.07.25
2024.07.26
2024.07.27
2024.07.28
2024.07.29
2024.07.30
2024.07.31
2024.08.21
2025.07.01
2025.07.02
2025.07.03
2025.07.04
2025.07.05
2025.07.06
2025.07.07
2025.07.08
2025.07.09
2025.07.10
2025.07.11
2025.07.12
2025.07.13
2025.07.14
2025.07.15
2025.07.16
2025.07.17
2025.07.18
2025.07.19
2025.07.20
2025.07.21
2025.07.22
2025.07.23
2025.07.24
2025.07.25
2025.07.26
2025.07.27
2025.07.28
2025.07.29
2025.07.30
2025.07.31
2026.07.01
2026.07.02
2026.07.03
2026.07.04
2026.07.05
2026.07.06
2026.07.07
2026.07.08
2026.07.09
2026.07.10
2026.07.11
2026.07.12
2026.07.13
2026.07.14
2026.07.15
2026.07.16
2026.07.17
2026.07.18
2026.07.19
2026.07.20
2026.07.21
2026.07.22
2026.07.23
2026.07.24
2026.07.25
2026.07.26
2026.07.27
2026.07.28
2026.07.29
2026.07.30
2026.07.31
2027.07.01
2027.07.02
2027.07.03
2027.07.04
2027.07.05
2027.07.06
2027.07.07
2027.07.08
2027.07.09
2027.07.10
2027.07.11
2027.07.12
2027.07.13
2027.07.14
2027.07.15
2027.07.16
2027.07.17
2027.07.18
2027.07.19
2027.07.20
2027.07.21
2027.07.22
2027.07.23
2027.07.24
2027.07.25
2027.07.26
2027.07.27
2027.07.28
2027.07.29
2027.07.30
2027.07.31
2023.07.01
2023.07.02
2023.07.03
2023.07.04
2023.07.05
2023.07.06
2023.07.07
2023.07.08
2023.07.09
2023.07.10
2023.07.11
2023.07.12
2023.07.13
2023.07.14
2023.07.15
2023.07.16
2023.07.17
2023.07.18
2023.07.19
2023.07.20
2023.07.21
2023.07.22
2023.07.23
2023.07.24
2023.07.25
2023.07.26
2023.07.27
2023.07.28
2023.07.29
2023.07.30
2023.07.31
2023.08.01
2023.08.02
2023.08.05
2023.08.06
2023.08.07
2023.08.08
2023.08.09
2023.08.12
2023.08.13
2023.08.14
2023.08.15
2023.08.16
2023.08.19
2023.08.20
2023.08.21
2023.08.22
2023.08.23
2023.08.26
2023.08.27
2023.08.28
2023.08.29
2023.08.30
2023.09.02
2023.09.03
2023.09.04
2023.09.05
2023.09.06
2023.09.09
2023.09.10
2023.09.11
2023.09.12
2023.09.13
2023.09.16
2023.09.17
2023.09.18
2023.09.19
2023.09.20
2023.09.23
2023.09.24
2023.09.25
2023.09.26
2023.09.27
2023.09.30
2023.12.28
2023.12.29
2024.01.04
2024.01.05
2024.03.29
2024.05.09
2024.07.01
2024.07.02
2024.07.03
2024.07.04
2024.07.05
2024.07.06
2024.07.07
2024.07.08
2024.07.09
2024.07.10
2024.07.11
2024.07.12
2024.07.13
2024.07.14
2024.07.15
2024.07.16
2024.07.17
2024.07.18
2024.07.19
2024.07.20
2024.07.21
2024.07.22
2024.07.23
2024.07.24
2024.07.25
2024.07.26
2024.07.27
2024.07.28
2024.07.29
2024.07.30
2024.07.31
2024.12.06
2024.12.26
2024.12.27
2025.01.02
2025.01.03